Tuesday 9 July 2013

Review: KKCenterHK Stamping Plate #2   Vă vorbeam ieri despre plăcuţele pentru ştampilă primite de la KKCenterHK. Iată şi pozele cu cea de-a doua ştampilă. :)
   Yesterday, I was telling you about the stamping plates KKCenterHK sent me. Here are the photos with the second plate. :)
   Preţ/ Price: USD $5.05
   O găsiţi aici/ You can find it here: N.NAIL Love Sweet Stamp Plate
post signature

4 comments:

Leave a comment. It makes me happy :)